Geerts Assurantien

OVER GEERTS ASSURANTIËN

Geerts Assurantien is een onafhankelijk assurantiekantoor. Wij zijn werkzaam op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioenen en financieringen. Wij zijn een traditioneel assurantiekantoor. Het kantoor is sinds zijn oprichting in 1956 een familie bedrijf. Jan Geerts startte het bedrijf, wat in 1980 door de huidige directeur Andre Geerts werd voortgezet. Inmiddels heeft het kantoor Dave Geerts als commercieel directeur en Debby Geerts voor de afdeling schade. Welk op hun beurt worden geassisteerd door gespecialiseerde medewerkers op de voor u zo belangrijke ongebonden verzekeringsmarkt. Onze kracht is jarenlange ervaring op het gebied van persoonlijke advisering en begeleiding binnen de assurantiewereld.

OVER GEERTS ASSURANTIËN

Wij zijn er voor de particulier met al zijn verzekering- en financieringsvraagstukken. Ook zijn wij actief voor de zelfstandig ondernemer. Binnen ons kantoor is een ruime kennis aanwezig voor persoonlijke advisering, begeleiding en bemiddeling voor het midden- en kleinbedrijf.
Onze deskundigheid en onafhankelijkheid wordt gewaarborgd door:

Onze WFT dienstenwijzer

In onze dienstenwijzer willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. U vindt hierin kort en bondig onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

• Het lidmaatschap van de AFM

AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten. Zij houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Dat houdt in dat de AFM toezicht houdt op het gedrag van de gehele financiële sector.

Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12005893. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl

• Het lidmaatschap van www.adfiz.nl

Ons kantoor is lid van de Adviseurs in financiële zekerheid (adfiz). Adfiz is een vereniging van onafhankelijke financiële- en assurantieadviseurs. Leden van Adfiz staan garant voor een deskundig, onafhankelijk advies in begrijpbare taal.

• De aansluiting bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KiFiD )
Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot KiFiD.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) is bedoeld om voor u, de consument, een loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en informatie over financiële zaken. Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300.003132.

• De registratie bij SEH

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) is een stichting van erkende hypotheekadviseurs. Jaarlijks worden de vakgebieden belastingen, recht, verzekeringen, toekomstvoorzieningen en financieringen uitgediept. Al deze vakgebieden zijn van belang bij het adviseren over hypotheken. Ons kantoor is geregistreerd bij de SEH. Op de website www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl kunt u het register raadplegen.

• Kamer van Koophandel ( KvK )
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 16056656.